Basante Basante Tomar

1. Tumi Ki Kebolei Chhobi

2. Matir Prodip Khani Achhe

3. Asarh Kotha Hote Aj

4. Loho Loho Tule Loho

5. Basante Basante Tomar

6. Bedonay Bhore Giachhe

.7 Amare Dak Dilo Ke

8. Aji Jato Tara Tabo

9. O Manjari

10. Krishnakali Ami Tarei

11. Rajanir Shes Tara

12. Jole Ni Alo

用於治療陽痿/早洩的藥物,以下列出的藥物(威而鋼犀利士)在某種程度上與本病有關,或用於治療本病。

Enter your keyword