Jodi Tor Hrid Jamunay

Track List:
 1. Ahar deben tini
 2. Ajo e sridham brindabon
 3. Allah ke je paite chay
 4. Amra emni ese bheshe jai
 5. Ay moru parer hawa
 6. Chokher neshar bhalobasa
 7. E ghor rajani megh
 8. Elo shyamol kishor
 9. Ogo jamini tumi
 10. Pataki boliya ki go
 11. Shokhi lo tay an deke

Enter your keyword