Bhara Thak Smritisudhay

Track List:
 1. Aayso Aayso Ogo Shamshayaghono
 2. Achhe dukkho ashe mrityu
 3. Aguner parashmoni
 4. Aji jharer rate
 5. Akash bhora surja tara
 6. Amay thakte de na
 7. Asrunodir sudur pare
 8. Bhara thak smritishudhay
 9. Bojre tomar baje bashi
 10. Boro asha kore
 11. Din pore jay din
 12. Esho amar ghore
 13. Kanna hashir dol dolano
 14. Loho loho tule loho
 15. Monomohon gahon jamini
 16. Pub sagarer par hote
用於治療陽痿/早洩的藥物,以下列出的藥物(威而鋼犀利士)在某種程度上與本病有關,或用於治療本病。

Enter your keyword