Gabhir Nisithe Ghum

 1. Ay moru parer hawa
 2. Bol re jaba
 3. Bono kuntalo
 4. E ki asheem
 5. Gabhir nisithe ghum
 6. He priyo amare dibo na
 7. Nahe nahe priya
 8. Padmar dheu re
 9. Pardeshi badhua
 10. Riniki jhiniki jhini
 11. Shunno e buke pakhi
 12. Shyama namer
 13. Tarun premik
 14. Tumi sundar

用於治療陽痿/早洩的藥物,以下列出的藥物(威而鋼犀利士)在某種程度上與本病有關,或用於治療本病。

Enter your keyword