Abar Bhalobasar Sadh Jage

  1. Abar Bhalobasar Sadh Jaghe
  2. Abar bhalobasar sadh
  3. Aslo jakhan phuler phagun
  4. Baje manjula manjeer
  5. Basanta elo elo elore
  6. E kul bhange o kul gare
  7. He priyo tomar amar majhe
  8. Jagoter nath koro par he
  9. Jak na nishi gane gane
  10. Karun keno arun akhi
  11. Keno kade poran
  12. Nacher neshay ghor legechhe
  13. Piya gechhe kobe pardeshe
  14. Se chole gechhe bole
  15. Sundar atithi, eso eso

用於治療陽痿/早洩的藥物,以下列出的藥物(威而鋼犀利士)在某種程度上與本病有關,或用於治療本病。

Enter your keyword